Zalaszentgrót Tekenye városrészében Római Katolikus templom felújítása és Templom domb támfalának kivitelezése, parkolóhelyek és feljárat kialakítása

Project Megnevezése:

Zalaszentgrót Tekenye városrészében Római Katolikus templom felújítása és Templom domb támfalának kivitelezése, parkolóhelyek és feljárat kialakítása
Projekt rövid ismertetése:
Zalaszentgrót város jellegzetessége a tagoltság, közigazgatási területéhez több kisebb, régen önálló település tartozik. A projekt az egyik városrész központjában, Tekenyén pontszerű fejlesztést valósít meg, amelynek révén Zalaszentgrót egyik alközpontja megújul, minőségi életteret, közösségi helyként is funkciónáló egységet hozva létre, hozzájárulva ezzel az itt élők életminőségének javításához.

A tekenyei 1750-ben épült műemlék jellegű templom felújításának befejezésével, a kiváló természeti adottságok (dombtetőn épült, gyönyörű kilátással) megőrzését szolgáló támfal és vízelvezetés kiépítésével, valamint a gyalogos és gépkocsis megközelíthetőség (lépcső. Parkoló) biztosításával, az egészet egységbe foglaló térrendezéssel, parkosítással fenntartható fejlesztés valósulhat meg, az eddigi rendezetlen városi alközpont területén tiszta és rendezett közterület jön létre egyben a történelmi és kulturális örökség bemutathatóvá válik növelve ezzel Zalaszentgrót város vonzerejét.
Projekt partnerek:

Összefogás Tekenye Alapítvány
Római Katolikus Egyházközség

Tervező:

Berendi Péter okleveles építésmérnök

Kivitelező:

Varga és Varga Építőipari Kft.

Megvalósulás éve:
2009

Kedvezményezett:
Zalaszentgrót Város Önkormányzata
8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.

Pályázat neve:
3.1.1/D Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések

Támogatás összege:
19.972.590 ,- HUF

Támogatás aránya:
90% Közreműködő szervezet

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
9400 Sopron, Csatkai E. u. 6.
8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

A Vérbulcsu törzséből származó Tekenye nemzetség a honfoglalás után e vidéket szállta meg, s a település e nemzetség nevét őrizte meg. 1333-ban már egyháza volt, 1720-ban nemesi igazgatás alatt állt, 728 lakosa volt.
Temploma 1748-ban, a község központjában lévő temetődombon a régi kápolna helyén épült. 1913-ban szentélyt csatoltak hozzá, benne gyönyörű oltárral, melyet Szent István, Szent László, Pál és Péter apostol szobrai díszítenek.Jelenleg felújítás alatt áll.
A község az elmúlt években igazi fejlődésen esett át. Az infrastruktúra kiépítése mellett a falu mindenkori vezetése kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a lakosság ne költözzön el. A nevezetes ünnepeket mindig közösségben tartják, ahogy az idősek számára is rendezvényeket szerveznek. A hagyományos júliusi falunapon mindig tömeg van, de emellett a gyermekekre is kiemelt figyelmet fordítanak: számukra játszóteret is kialakítottak, az ünnepek előtt pedig játszóházat is indítanak. Működik kultúrház is, ott egyebek közt az ifjúságnak van lehetősége arra, hogy összejöveteleket tartson.
A búcsút minden évben,az augusztus 5-ét követő vasárnap tartják. A település része a Zalai Borútnak, lakossága jelenleg 520 lelket számlál.
logó