Zalaszentgrót Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Kedvezményezett neve:  Zalaszentgrót Város Önkormányzata

A projekt címe:  „Zalaszentgrót Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása”

A projekt elszámolható összköltsége:  7 millió forint

A projekt megvalósításának kezdete:  2017.05.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja:  2017.12.31.

A támogatás intenzitása:  100 %

A projekt azonosítószáma:  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01233

 

A projekt bemutatása

A 257/2016. (VIII. 31.) Kormányrendelet alapján Zalaszentgrót Város Önkormányzatának a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal (tagönkormányzatok: Tekenye, Zalabér, Zalavég) székhely önkormányzataként 2018. január 01. napjáig köteles az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez csatlakozni. A rendszercsatlakozás során a hivatalon belül főként érintett szakterületek: pénzügy, adóügy, iktatás, hagyaték, vagyonkataszter, ipar és kereskedelem. A projekt keretein belül kívánjuk beszerezni a rendszercsatlakozáshoz szükséges megfelelő kapacitással rendelkező munkaállomásokat, kártyaolvasókat. A projekt során a működési és szabályozásfejlesztési keretek kialakítása során módosításra kerül 6 szabályzat (IT biztonsági szabályzat, Iratkezelési szabályzat, Gazdálkodási szabályzat, Ügyrendi szabályzat, Pénzkezelési szabályzat, Szervezeti és Működési szabályzat.) E tevékenységen belül külső szakértőt veszünk igénybe az IT biztonsági szabályzat módosításához. A projekt során megvalósul az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, az önkormányzat elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása, a bevezetésre kerülő önkormányzati szakrendszerek tesztelése, élesítése. A megvalósítás időszaka alatt folyamatos a projektmenedzsment. Az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása tevékenységnek csak egy kis szeletére kívánunk igénybe venni külsős szakértőt, a fennmaradó részre és a többi tevékenységre a témában érintett belső munkatársakat kívánjuk megbízni a feladat végrehajtásával.