Rendezési terv felülvizsgálata 2016.

Felhívás!

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 24/2014 (IX. 12.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta helyi építési szabályzatát, amely 2015. január 1. nappal hatályba lépett. A rendelet mellékletét képezik az 1-20/2014. sorszámú, 1:4000 léptékű szabályozási tervlapok.

A rendelet elfogadása óta eltelt idő alatt az alábbi újabb lakossági és önkormányzati igények merültek fel, amelyek a jelenlegi szabályozási tervlapok módosítási szükségességét vetik fel:

1. Mezőgazdasági területek  kertes mezőgazdasági terület, általános mezőgazdasági terület  szabályozásának felülvizsgálata és módosítása az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) adta lehetőségek figyelembevételével.

2. A Natura 2000 védettséggel rendelkező területeken a szabályozás felülvizsgálata, a mezőgazdasági területen építési lehetőség biztosítása a természetvédelmi követelmények megtartása mellett. A szabályozás általános felülvizsgálata mellett meg kell vizsgálni a 010225/15 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos szabályozás módosításának lehetőségét is a benyújtott kérelemre tekintettel a korábbi szabályozásra tekintettel.

3. A benyújtott TOP pályázatok keretében megvalósítani tervezett kerékpárutak nyomvonalára készített tanulmánytervek figyelembevételével a jelenlegi kerékpárút hálózat módosítása.

4. Aranyodi hídfőtől északra lévő 010359/13 hrsz.-ú külterületi telken - Natura 2000 természeti védettségű területeken - a terület-felhasználás és szabályozás módosítása a kialakult állapotnak megfelelően.

5. A 010311/20 hrsz.-ú termálkút területének módosítása az erdészeti igazgatóság által engedélyezhető telekalakításnak megfelelően.

6. A Tüskeszentpétert a Türjére vezető külterületi úttal összekötő 010020 hrsz.-ú úttól északra hulladék-feldolgozó elhelyezhetőségének érdekében új beépítésre szánt terület kijelölése.

7. Aranyod városrész kertes mezőgazdasági területből lakóövezetbe sorolt részén a 14667 hrsz.-ú út tervezett szabályozásának vizsgálata a 14653 hrsz.-ú telket érintően.

8. Kisszentgrót városrészben a 010169/37 hrsz.-ú területen gazdasági rendeltetésű új beépítésre szánt terület bővítési lehetőségének vizsgálata a korábbi szabályozásnak megfelelően.

9. Május 1 utcai fejlesztési területen a 713/12 hrsz.-ú társasház telkétől délre lévő gyalogút szabályozási szélességének csökkentése a társasházi telek kiegészítése érdekében a használatnak megfelelően. A szabályozási terv alaptérképének frissítése a megvalósult telekalakítás szerint.

10. Gyepmesteri telep területlehatárolásának módosítása a kialakult állapot és a tervezett fejlesztés figyelembe vételével.

A tervezés során figyelembe kívánjuk venni megalapozott kéréseiket, észrevételeiket.

Javaslataikat 2017. február 23-ig tehetik meg írásban a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldéssel (8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.), valamint elektronikus levélben a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen.


Köszönettel:

Baracskai József sk.
polgármester


Zalaszentgrót, 2017. február 7.