Településszerkezeti terv, Arculati kézikönyv

   

Lakossági felhívás

Jóváhagyott településrendezési tervmódosítás
   

Felhívás!

Településszerkezeti Terv- és Helyi Építési Szabályzat módosításának véleményezési szakasza