Pályázatok

Pályázati felhívás adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Bővebben: Pályázati felhívás adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

   

Pályázat Fecskeház I. lakás használatára

Rövid ismertető:Pályázat
"FECSKEHÁZ I."
lakás használatára


Fiatalok, fiatal párok figyelem!


Zalaszentgrót Város Önkormányzata  a továbbiakban: kiíró  pályázatot hirdet a 8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 36. szám alatti "FECSKEHÁZ I." lakás használati jogának elnyerésére. Itt a lehetőség a saját otthonod megteremtésére: 53,83 m˛ alapterületű, felújított, két szobás, összkomfortos lakás 0,- Ft bérleti díjért maximum 5 évre.

A pályáztatásra kerülő lakás általános adatai:
- Műszaki jellemzői: 53,83 m˛ alapterület, kettő szoba, összkomfortos
- Egyéb helyiségei: konyha, fürdő, WC, gardrób, 11 m˛-es télikert, 9 m˛-es terasz
- Havonta fizetendő bérleti díj összege: 0,- Ft
- A lakáshasználati jog elnyerése nem jár automatikus udvarhasználattal.

A pályázat részletes feltételei és a pályázati űrlap (hétfőtől csütörtökig 8:00-tól 16:00 óráig, pénteken 8:00-tól 13:00 óráig) átvehető a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalban (8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1.), illetve letölthető a város internetes portáljáról (http://zalaszentgrot.hu/ index.php/oenkormanyzat/palyazatok).

A lakásban elhelyezési jogot nyerhetnek azok az elsősorban felsőfokú végzettségű, 40. életévüket a pályázat benyújtásának időpontjában be nem töltött fiatalok, akik a LEADER Helyi Akciócsoport tervezési területén állandó jellegű kereső tevékenységet végeznek, illetve munkahely ígérvénnyel rendelkeznek, és
vállalják, hogy legalább a bentlakás idejére lakáscélú előtakarékossági szerződést kötnek Magyarországon bejegyzett pénzintézettel vagy biztosító intézettel, amelynek minimális összege 20.000,- Ft.

A pályázat további feltételei:
- a lakók vállalják a településért végzett közösségi munkát, melyet igazolniuk kell. A munka jellege a lakó által szabadon választott és a kiíróval egyeztetett tevékenység.
- a lakók együttműködnek a Zalai Hazatérők Egyesületével, az általuk szervezett Fecskelakók Hálózati találkozókon, annak munkájában részt vesznek.
Kizáró okok:
- amennyiben a pályázó és a vele egy háztartásban élő házaspárja/élettársa sem rendelkezik rendszeres, munkából származó jövedelemmel vagy munkahely ígérvénnyel, illetőleg
- a pályázó vagy a vele egy háztartásban élő házaspárja/élettársa haszonélvezeti joggal nem terhelt lakóingatlan kizárólagos tulajdonjogával vagy legalább ˝ tulajdoni hányadával rendelkezik.

A Fecskeházban maximum 5 évre lehet elhelyezési jogot nyerni, a lakáshasználati szerződés meghosszabbítására nincs lehetőség. A lakáshasználati jogviszonyt annak lejárta előtt is meg kell szüntetni abban az esetben, ha a kijelölt használó az előtakarékosságra vállalt kötelezettségének 90 napnál hosszabb időre nem tesz eleget, illetve 90 napnál hosszabb idejű közüzemi számlatartozással rendelkezik a lakásra vonatkozóan. Megszüntethető továbbá a lakáshasználati jogviszony, ha a közösségi munkát nem teljesítik a településen, nem mutatnak megfelelő együttműködést a Zalai Hazatérők Egyesületével, illetve a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt.

A lakás megtekintésére vonatkozó igényeket kérjük előzetesen bejelenteni személyesen a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy telefonon a 06-83/562-988 számon.

A pályázat benyújtásának határideje:

2018. augusztus 15. (szerda) 12.00 óra

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatok benyújthatók személyesen, vagy postai úton. A pályázatokat a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalban (8790 Zalaszentgrót, Dózsa György u. 1.) Baracskai József polgármesterhez kérjük eljuttatni. A pályázatot zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani, melyet minden oldalán aláírva és eredeti megjelöléssel kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni:

"Fecskeház I. pályázat"

A pályázat elbírálásának határideje:

2018. augusztus 24. (péntek) 12.00 óra

A pályázat eredményéről a pályázat nyertese haladéktalanul, a többi pályázó pedig 5 munkanapon belül írásban kap értesítést.
Figyelem! Kizárólag a megfelelően kitöltött, a szükséges mellékletekkel ellátott és a határidőig benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra!


Baracskai József
polgármester
Zalaszentgrót Város Önkormányzata

Bővebben: Pályázat Fecskeház I. lakás használatára

   

Pályázat a Városi Könyvtár és Művelődési- Felnőttképzési Központ igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására

Bővebben: Pályázat a Városi Könyvtár és Művelődési- Felnőttképzési Központ igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására

   

Pályázati felhívás és módosítása Zalaszentgrót, Ifjúság utca 2. szám alatti lakásra

Rövid ismertető:Pályázati felhívás és módosítása Zalaszentgrót, Ifjúság utca 2. szám alatti lakásra

Bővebben: Pályázati felhívás és módosítása Zalaszentgrót, Ifjúság utca 2. szám alatti lakásra

   

Pályázati felhívás önkormányzati földterületek vételére.

Bővebben: Pályázati felhívás önkormányzati földterületek vételére.

   

Védőnői álláshirdetés

Bővebben: Védőnői álláshirdetés

   

Óvodapedagógusi munkakör betöltésére kiírt pályázat

Bővebben: Óvodapedagógusi munkakör betöltésére kiírt pályázat

   

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE!

Bővebben: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE!

   

Pályázati felhívás a Batthyány u. 8-10. sz. alatti ingatlanok értékesítésére

Rövid ismertető:Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 22/2015. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelete, valamint a 63/2017. (VI. 29.) számú határozata alapján önkormányzati ingatlanok értékesítésére a következő nyilvános pályázati felhívást teszi közzé:

Bővebben: Pályázati felhívás a Batthyány u. 8-10. sz. alatti ingatlanok értékesítésére

   

Önkormányzati földterületek haszonbérletére vonatkozó pályázati felhívás

Rövid ismertető:Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás általános szabályairól szóló 22/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete alapján önkormányzati földterületek haszonbérletére nyilvános pályázati felhívást tesz közzé

Bővebben: Önkormányzati földterületek haszonbérletére vonatkozó pályázati felhívás

   

6. oldal / 8