115 éves alapokon nyugvó XXI. századi multifunkciós közoktatási bázisintézmény kialakítása a zalaszentgróti mikrotérségben

A Nyugat-dunántúli Operatív Program Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése pályázat célja a közoktatási reformfolyamatoknak megfelelően a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása. A projekt Zalaszentgrót településen multifunkciós közoktatási bázisintézmény kialakítására nyert támogatást.
A projekt átfogó célja, hogy a mikrotérség népességmegtartó képessége a beruházás által növekedjen, az esélyegyenlőség és a hatékony integráció biztosítása valóra váljon, továbbá az alapfokú oktatásban résztvevők kulcskompetenciái fejlődjenek, melyek a versenyképes tudás megszerzéséhez szükségesek.

A Csányi-Zrínyi Általános Iskola székhely  és tagintézményében is az infrastrukturális felújítással, teljes körű akadálymentesítéssel, a szervezeti-működési átalakítással, eszközfejlesztéssel és energiatakarékossá tétellel modern, fenntartható oktatási környezet alakul ki, ezáltal biztosított lesz a minőségi oktatás, a hatékony integrációs és képesség-kibontakoztató tevékenységek háttere.
Nagy hangsúlyt helyezünk a település közoktatási intézményének alapfokú művészetoktatási tevékenységére, a környezettudatos és az egészséges életmódra nevelési módszerek továbbfejlesztésére.
Az infrastrukturális fejlesztés eredményeképp az épületek teljes körűen akadálymentesek lesznek, valamint az átalakítással korszerű zeneiskolai igényeket kielégítő épületrész épül. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását biztosító pedagógiai eszközök is beszerzésre kerülnek.

A fejlesztéssel a tanulók számára egészséges, modern, méltányos nevelési-oktatási környezetet teremtünk, mely nagymértékben elősegíti a nevelés-oktatás minőségének továbbfejlesztését, a pedagógusi munka minőségének javulását. Az új iskolai környezet megkönnyíti a korszerű ismeretek átadását, segíti az egészségre nevelést, a hátrányok enyhítését.
Mindezen feltételek hosszútávon pozitívan befolyásolják a zalaszentgróti mikrotérség versenyképességének javulását és az esélyegyenlőség érvényesülését is.

A Támogatási Szerződést Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2011. április 11-én írta alá.
A munkaterület átadása június 15-én megtörtént, a munkálatok a Kossuth Lajos utcai épületben megkezdődtek.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 298 685 203,- Ft, a beruházás teljes elszámolható költsége 335 078 946,- Ft.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata
Zalaszentgrót Város Önkormányzata

Bővebb információ a projektről