Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2004. (XII.30.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 13. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében Zalaszentgrót Város helyi építési szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.