VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAM - Akcióterületi terv

A települési szintű területfejlesztésben rendszerint számos, egymással szoros kapcsolatban álló dokumentum van egyszerre jelen. A dokumentumok között a rendezési és szabályozási tervek, a településfejlesztési koncepciók és tervek a városi léptékű programozás alapdokumentumai. Zalaszentgrót Város Önkormányzata megbízásából a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. készítette el a belvárosi akcióterület középtávú fejlesztési tervét. A terv az akcióterület fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, amely meghatározza a terület alapvető fejlesztési céljait, valamint összefoglalja és elemzi az elérni kívánt eredmények érdekében megvalósítandó beruházásokat és intézkedéseket.